Choď na obsah Choď na menu
 


Ascedancy

13. 8. 2008

PROLOG


Představ si vesmír všechno, co byl nebo bude jako něco, co má svoje vědomí, představ si, že se vesmír rozhodne hrát hru. Život, rozprášený prach, dostalo šanci. Vesmír neožívá, jediným pravidlem je přizpůsobit se, nebo zemřít. Z pohledu vesmíru je čas věčný, jako prostor. Vesmír není omezeným pozorovatelem jednoho momentu, každá akce má přímý vztah k dalšímu řetězu událostí. Vesmír je tak pozorovatelem života, jeho pestrosti, krásy, od začátku až do konce. Život, na druhé straně, sleduje sebe a události uvězněné v čase. Kdyby mohl život pochopit vesmírný pohled na čas, mohl by závidět šíři pohledu. Možná by vesmír zase záviděl to životní vzrušení. Žádný z nich si však s tím druhým nemůže vyměnit místo, a všichni se musejí smířit se svou rolí. Mezi jádrem galaxie a jeho nejosamělejšími hvězdami na samém okraji typické spirálovité galaxie je skoro 300 miliard hvězd. Vlny zahuštění uspořádaly hvězdy do paprsčitých struktur, galaktických ramen kosmická dopravní zácpa. V těch oceánech světla putují pasažéři neporovnatelné velikosti: planety, obíhající hvězdy. 20 miliard těchto planet může podporovat život. Kolik z nich tak činí? A na kolika z nich je rozumný život? Kolik je zde druhů, hledících do budoucnosti, hotových opustit svůj oceán a zkoumat vesmírný oceán bez hranic? Jak se tyhle civilizace potkají? Existují zákony vesmíru, a život se je musí naučit respektovat. Život je nucen učit se rozumět. Každé další pochopení, i když je jen atomem v oceánu znalostí, může vést k lepší existenci, větší šanci přežít. Každá sebeuvědomující se bytost má své cesty učení, vlastní schopnost sledovat vesmírné stopy jakkoli nalezené. Vesmír se o osud života nestará. Pro něj je důležité jen napodobení. A život si nemůže dovolit cítit se slabý. Je čeho se obávat. Konečně jsou tví lidé připraveni na cestu ke hvězdám. Cesta byla těžká: tolik tvrdé práce a bolestivých obětí. Teď ale stojíš na hranicích obrovské říše, zralý na její objevení, nebo pokoření. Tví lidé v tobě hledají průvodce. Jak by se jinak dostali dopředu, kde by jinak hledali? Jsou zde někde další rozumné bytosti jako vy? Objeví nové přátele nebo bojovné nepřátele? S určitým štěstím a dobrým odhadem to brzy poznáš. Tví vědci jsou zvláště rozrušení. Se zdroji a informacemi, které galaxie slibuje, se těší na fascinující objevy, které dovolí tvým inženýrům zkonstruovat zázračné přístroje vysoké technologie. Doufají, ze tyhle přístroje dovolí tvým lidem proniknout celou galaxií. Budoucnost máš rozprostřenu před sebou. Budou lidé úspěšní? Budeš uctíván jako prozíravý velitel? Nebo dokonce jako císař? Tyto otázky budou zodpovězeny v příběhuOdchod z okna (EXIT)

Kursor myši posuň do rohu obrazovky, objeví se tlačítko EXIT. Kliknutím na něj se vrátíš do předchozí obrazovky. Stejně ESC.

PRAVIDLA ASCENDANCY VESMÍRU

OBECNĚ

Abys měl úspěch, musíš své lidi dostat k jiným světům. Musíš kolonizovat planety, ovládat celé soustavy, a vytrvat. Pokud se příliš rychle rozšiřuješ, bude tvá říše příliš křehká a zranitelná; pokud pokračuješ pomalu, nebudeš mít dostatečné prostředky, aby jsi poznal a rozvinul nové technologie, potřebné ke galaktické soutěži, a nebudeš schopen vybudovat dostatečnou flotilu vesmírných lodí. Úspěch bude záležet na tvé schopnosti najít náležitou rovnováhu mezi následujícími podmínkami tvého vesmíru.

PLANETÁRNÍ MANAGEMENT

(průmysl, výzkum, prosperita, obyvatelstvo)

Průmysl

Abys mohl stavět planetární stavby, stanice na oběžné dráze, lodě, výzbroj, atd., potřebují tvé planety průmyslovou kapacitu. Průmyslový pokrok se zvyšuje stavbou továren a podobných zařízení na tvé planetě. Tahle úroveň je měřena na každé planetě. Čím více průmyslu planeta má, tím rychleji může planeta dokončit své projekty.

Výzkum

Na počátku hry nevíš skoro nic o výzkumu vesmíru, a můžeš stavět jen chatrné lodě s minimálními schopnosti. Je nutné objevit nové technologie, které ti budou pomáhat v planetárním managementu a mezihvězdné soutěži.

Tví vědci potřebují zařízení, ve kterých budou zkoumat nové nápady. Tahle zařízení, jako laboratoře, musí být vybudována na planetách, aby se zvýšilo množství nápadů a rozvíjených technologií. Výzkum nezačne, dokud nepostavíš aspoň jednu laboratoř. Výsledky výzkumu se sčítají, každá planeta přidává svůj podíl do zásoby vědomostí všech systémů.

Prosperita a obyvatelstvo

Všechno, co buduješ, potřebuje snahu jednotlivců tvého druhu, lidstva. Pro práci na projektech je k dispozici jen určitý počet lidí. Abys dosáhl potřebného počtu obyvatel a lidstvo rostlo potřebným tempem, musíš si být jistý, že každá z tvých planet dodržuje určitou úroveň prosperity. Lidé potřebují jídlo a zdravou atmosféru, aby byli produktivní. Planetární stavby, jako AGRIPLOT, pomáhají tyto potřeby pokrývat. Prosperita každé planety je závislá na jejích stavbách, a ne na stavu okolních planet.

Zkoumání

Jakmile jsi postavil první budovu, určenou k výzkumu, budeš muset říci svým vědcům, co mají studovat. Znalosti se stále posunují dopředu: každý objev vede k novým vynálezům, poskytuje stopy k dalším objevům, a vědci se budou řídit tvým přáním, když se budou prodírat stromem poznání.

Postavení lodí a kolonizace jiných světů

Prvním základním kamenem, kterého musíš v ASCENDANCY dosáhnout, je postavení lodi, která je schopna kolonizovat planety v jiných hvězdných systémech. Musíš objevit nové technologie, abys postavil první loděnici a svou první loď.

Speciální schopnosti

Každá rasa v ASCENDANCY představuje jedinečnou schopnost překonat některý vesmírný zákon. Tahle schopnost ovlivní krátkodobé i dlouhodobé strategie rozvoje.

Výzkum galaxie

ASCENDANCY vyžaduje bdělost. Nestačí kolonizovat několik planet, postavit jejich obranu, a pokusit se vydržet s nimi co nejdéle. Není třeba ovládnout celou galaxii pro sebe, musíš vytrvat ve stavění lodí a pokračovat v cestě mezi hvězdami. Jsou tam také jiní, a přílišná izolace vede k vyčerpání.

Setkání s jinými rasami

Jsou hodně rozdílné od lidí, až na jeden důležitý rys: musejí se také expandovat ze svého domova dál. Setkání je nevyhnutelné.

Diplomacie

Jakmile se setkáš s cizí rasou, je moudré využít výhod a zakrýt slabosti. Dobrá smlouva znamená prospěch pro obě strany: i ti nejbojácnější uznají tenhle fakt.

Bitva

Pokud slova selžou a mírové soužití je nemožné, je čas na válku. Nezáleží na tvých mírových (či nenávistných) úmyslech, vždycky existují rasy, které nevědí, kdy je dost. Mnoho tvých lodí bude potřebovat vybavit spíše pro válku, než pro kolonizaci.

Invaze

Pokud se rozhodneš, že imperialistický náhled na věc je nebo není pro tebe, někdy bude nutné napadnout planety, držené jinou rasou. Stane se to, když budeš chtít znovuzískat své ukradené planety, nebo když se rozhodneš, že je takticky nezbytné ovládnout kolonii, která je v držení těch druhých. Stejně jako některé lodě jsou vybavené pro válku, a jiné pro kolonizaci, musejí být některé lodě určeny pro útok a převzetí okupovaných planet.

Vítězství

Rasa, kterou si vyberete ke hře, a ostatní rasy, které obydlují galaxii, dost ovlivní tvoji strategii, vedoucí k vítězství. Každá rasa má jedinečnou osobnost, a jak bylo již zmíněno, určité speciální schopnosti. Tahle kombinace dělá každou hru jedinečnou, nové strategie budou často užitečné, nebo alespoň zajímavé pro vyzkoušení.

Co je vítězství?

Odpověď záleží na otázce. Zajisti, aby tvá rasa nevymřela. Průběh ASCENDANCY začíná v tvém domovském světě. Podmínky pro vítězství jsou několikeré, a jako neobjevené světy na noční obloze, musíš je objevit sám...

Obrazovka NEW GAME (Začátek hry)

Obsahuje možnosti pro konfiguraci nové hry. Zvolíš si tvou rasu, velikost galaxie, počet dalších ras, a barvu, kterou ponesou tvoje vlastní informace.

Tvoje rasa (Species)

Máš na výběr mezi 21 rasami, každá se svou osobitostí a zvláštními speciálními schopnostmi. Zvolíš si svoji rasu a začneš.

 • Barva informací (Player Color) Informace vztahující se ke každé rase mají jinou barvu.
 • Hustota hvězd (Star density) Ovlivní celkový počet hvězd ve hře. Čím nižší je hustota hvězd, tím kratší hra je.
 • Počet ras (Number of species) Zvolíš počet ras, které se objeví ve hře. Zahrnuje i tvoji rasu. Počet je mezi třemi a sedmi. Čím méně je ras, tím kratší je hra, ale nemusí to být vždy pravda.
 • Galaktická atmosféra - Nakonec můžeš zvolit atmosféru galaxie. Máš tři volby mírumilovná, normální a nepřátelská. Odráží to agresivitu jednotlivých ras. Na druhé straně každá rasa bude mít rozdílný přístup, vztah k celkové atmosféře ve hře.


 • Informační obrazovka o rasách (Player Species) - Přečteš si popis tvých povinností a krátkou historii rasy. Jakmile si přečteš informace, klikni kamkoli na obrazovce, nebo použij EXIT pro odchod z obrazovky.


OBRAZOVKA GALAXIE

Odtud vycházejí cesty k dalším obrazovkám. Většinu obrazovky zabírá hvězdná mapa. Na pravé straně je zobrazen počet dní, které uběhly, a další informace a tlačítka.

Hvězdná mapa (Star map)

Informace jsou užitečné pro volbu vhodné strategie. Zahrnuje to informace o tvém hvězdném systému, umístění systémů druhých ras, které znáš, a o drahách, které je spojují. Na počátku hry je jen tvůj hvězdný systém, ale jak pokračuješ, mapa roste a souhlasí s tvými pokroky.

 • klikneš na objevenou hvězdu, abys uviděl planety, lodě a cesty
 • hvězdy označené čtyřbarevnými body jsou ty, které byly objeveny, ale nejsou kolonizovány
 • hvězdné soustavy obsahující kolonie jsou obkrouženy ba revným kruhem, který souhlasí barvou s příslušnou rasou, a pod touto hvězdou je vlaječka odpovídající rasy
 • jsou-li v soustavě lodě, napravo od hvězdy je barevný tro júhelníček barvy příslušné rasy bílým kruhem je obkroužen nejpozději prohlížený systém

 


Rotace, zoom, center

Vpravo dole jsou ovládací tlačítka, ovládající galaktický displej. Horní řada čtyř tlačítek ovládá:

 • rotaci vlevo/vpravo
 • rotaci nahoru/dolů
 • zoom in/out (zvětšení, zmenšení)
 • centraci


Kliknutí pravým tlačítkem znamená, že funkce poběží stále až do dalšího kliknutí. Rychlost rotace se reguloje klávesami +/-.
Informační filtry (Star lanes, hvězdné cesty)
Abys mohl získat co nejžádanější informace, můžeš použít filtry. Tyto filtry se ovládají druhou řadou čtyř ikonek vpravo dole.

 • zobrazení hvězdných drah on/off
 • zabarví dráhy, které spadají do tvé říše, tvoje barva se vztahuje na teritoria, která jsi objevil a nejsou nepřáteli ohrožena
 • zobrazení lodí on/off
 • zobrazení kolonií on/off


Pokrok času a uběhlý čas

 • Levé obsahuje jednu šipku, a znamená pravidelný postup času.
 • Pravé s dvojitou šipkou znamená, že kliknutím začne čas ubíhat rychle. Nad Tím je počet dní které již uběhly.


Speciální schopnosti (Special ability)

Kliknutím na tlačítko dostaneš informaci o speciálních schopnostech své rasy, a kdy a jak je využít. Podle rasy jsou některé vlastnosti stále využívané, a některé naopak jen dle tvého přání.
Tlačítka pro další obrazovky - Ostatní tlačítka tě přivedou do dalších obrazovek, které jsou popsány dále.

 • Planets planetární obrazovka
 • Ships lodní obrazovka informuje o lodi buď levým tlačítkem na hvězdné mapě, nebo pravým tlačítkem v seznamu na obrazovce
 • Researchvýzkum


Planetární obrazovka

Zde ovládáš kolonie a buduješ své prostředky.

 • Povrch planety je rozdělen na čtverce, kde může být něco postaveno. Čtverce sousedící s již existujícími stavbami jsou větší, a ukazují tak místo pro nové stavby.
 • Planeta poskytuje 10 míst na oběžné dráze, kde mohou být umístěny stavby, jako loděnice, lodě, orbitální obrana. Tyto čtverce jsou úplně nalevo od planety, a jsou vidi telné, když nad nimi přejedeš kursorem myši.
 • Budovy na planetě poskytují tři základní funkce: výzkum, průmysl, prosperita. Součet těchto funkcí dohromady určuje zisk z planety.
 • Současný zisk v každé ze tří oblastí vlevo nahoře na třech panelech. Kliknutím na panel se ti dostane podrobností.
 • Obyvatelstvo je reprezentováno čtvrtým panelem zleva. Červené jsou postavičky, které jsou zapojeny do budování a provozu budov. Žluté jsou pracovní síly, zelené kroužky znamenají místo pro rostoucí obyvatelstvo.
 • Panel úplně napravo zobrazuje právě běžící projekt, nebo to, že právě žádný projekt neběží. Kliknutím sem dostaneš seznam staveb, které lze postavit.
 • Vybráním ze seznamu možných staveb vybereš jednu, a pak klikni na čtverec, kde se má stavba umístit.
 • Také můžeš kliknout přímo na prázdný čtverec, a ze sezna mu, který se objeví, zvolit vybranou budovu.
 • Stejně tak klikni na volné místo na oběžné dráze, a dosta neš seznam všeho, co se zde dá postavit.
 • Červené čtverce zvyšují produkci průmyslových zařízení, modré zvyšují účinnost výzkumných budov, a zelené znamena jí zvýšení užitku z budov s prosperitou.
 • Kolonie se mohou starat sami o sebe, stačí stisknout klá vesu M. Jestli je tento režim zapojen, zjistíš tak, že klikneš na okénko obyvatelstva, nebo si prohlédneš seznam planet.


Výzkumná obrazovka (The Research Display)

Zde budeš volit cíle svého výzkumu. Během času se budeš pohybovat "stromem" výzkumu.

 • Po stavbě první laboratoře může tvá rasa začít s výzkumem nových technologií.
 • Větší část obrazovky je věnována stromové struktuře výzku mu. Zde jsou jednotlivé cíle výzkumu, a jejich vzájemné souvislosti.
 • Napravo jsou témata výzkumu, a také nové technologie, kte ré z výzkumu vzejdou. Kliknutím získáš další informace.
 • Dole jsou tlačítka na posun v hlavní obrazovce, a tedy po hyb po stromu výzkumu.
 • Pokaždé, když něco vynalezneš, potřebuješ dostat se do výzkumné obrazovky a vybrat další předmět výzkumu. Stisknutím M ve výzkumné obrazovce necháváš své vědce, aby si vybrali sami.


Stavba lodí a objevování


 • Stavbu lodí umožňují loděnice (shipyard) na oběžné dráze (orbitě). Jakmile můžeš loděnici postavit, musíš dokončit výzkum, směřující ke stavbě použitelné lodi.
 • Rasa je schopna vybudovat jednu loď pro každý hvězdný systém, který pak ovládá. Domovské systémy jsou speciali ta, protože dovolují dvě lodě. Pokud nemůžeš postavit loď, i když máš dostatek prostředků, patrně to znamená, že neovládáš dostatek hvězdných soustav.
 • Loď se staví na oběžné dráze. Vystavět loď chce kliknout na orbitální čtverec na planetární obrazovce. Zvol loď ja ko svůj další projekt. Dostaneš se tak na vývojovou obra zovku (ship design screen), kde si zvolíš konfiguraci pro svou první loď, která má objevovat jiné světy.
 • Když si to rozmyslíš s podobou své lodi, můžeš ji odvolat kliknutím na loď a zvolením položky ABANDON (Zrušit).


Ship design screen (obrazovka konstrukce lodě)

Takto si můžeš vybrat velikost lodi, i komponenty lodi.

 • Odolnost trupu a jeho nosnost vzrůstá s velikostí, ale to dělá i cena. Jakmile zvolíš velikost trupu, můžeš přidávat komponenty. Ty jsou rozděleny do kategorií: generátory, motory (engines), zbraně (weapons), štíty (shields), spe ciální (specials).
 • Nad seznamem komponent v pravém sloupci je skupina ikon, které odpovídají jednotlivým kategoriím. Klikneš na někte rou kategorii, a objeví se seznam komponent této katego rie. Ze seznamu si vybereš kliknutím na ikonku, a pak kliknutím na příslušný lodní čtverec komponentu umísti.
 • Pokud si nejsi jistý, na co je ta která komponenta, klikni na ní tlačítkem myši
 • Když klikneš na již zabudovanou součást pravým tlačítkem myši, zase ji odejmeš z trupu.
 • Všimni si, že když na loď přidáš nějakou komponentu, zvýší se počet dní, které bude výstavba trvat, na indikátoru. Také vzroste cena lodi, a stavba trvá déle.
 • Pod indikátorem ceny je oblast, graficky znázorňující sílu lodi v jednotlivých kategoriích.


Generátory, motory (engines), dopravní cesty (lane drives)


 • Každá loď potřebuje nějaký generátor, protože dodávají energii ostatním zařízením. Generátory navíc dodávají energii navíc, takže loď má sílu na více činnosti během dne.
 • Motor určuje, jak daleko loď doletí v hvězdném systému. Vícečetné motory dovolí doletět dál. Bez motorů se loď ani nehne.
 • STAR LINE DRIVE je speciální komponenta, velmi důležitá. Musíš ji přidat k lodi, abys mohl cestovat mezi hvězdami po mezihvězdných drahách (STAR LINES).


Ostatní speciály


 • COLONISER je speciální komponenta, která je potřeba k to mu, aby loď kolonizovala neobydlené světy.
 • Pokaždé, když je svět kolonizován, se COLONISER spotřebu je.


System displej

Přehled hvězdné soustavy, s planetami, loďmi, zakončení mezihvězdných drah. Když velíš lodím k cestě, nebo v boji, budeš jim dávat rozkazy právě z této obrazovky.

Informační panely

V pravém horním rohu obrazovky je informační panel, který obsahuje název a typ hvězdného systému.

 • Když je hvězdná soustava ovládána určitou rasou, na panelu se objeví i její speciálně zbarvená vlaječka.
 • V pravém dolním rohu jsou ovládací tlačítka na rotaci vle vo/vpravo, rotaci nahoru/dolů, zoom a centraci. Chovají se stejně, jako na galaktické obrazovce.
 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na předmět na hvězdné obrazovce se na něj zacentruje výhled. Centrování a zoom je častá činnost, používaná při válkách.


Soustava samotná


 • Obrazovka ukazuje objekty, které jsou spojnicí uchyceny do základní mřížky, a tak je patrná pozice objektu. Tyhle li nie jsou žluté NAD MŘÍŽKOU, a červené POD MŘÍŽKOU.
 • Mřížka a kolmice se mohou zapínat/vypínat tlačítky v levém dolním rohu.
 • Objekty mohou být vybrány prostým kliknutím na ně. Kolem se objeví bílý čtverec.
 • Planety, které mají na oběžné dráze (orbitě) lodě nebo obranné zařízení, se brání proti invazi, Jsou ukázány s barevným kroužkem kolem sebe. Cizí lodě pak nemohou na oběžnou dráhu kolem takto značených planet.


Více ras v jedné soustavě


 • Pokud je v jednom systému více ras, přejde se na systém kroků. Každý krok dovolí pohyb, nebo použití lodě či pla nety. Každá rasa, kromě té tvojí, se automaticky pohne, jakmile na ní přijde řada.
 • Pokud se na obrazovce nic nehýbe, jsi na tahu ty. Když vejdeš do displeje, jsi vždy na tahu ty.
 • Někdy se stane, že jsi na tahu, ale rád by ses ho vzdal. V tom případě klikni na PASS tlačítko (vpravo nahoře, levé v řadě tří tlačítek, hodinky s šipkou). REPEAT MOVE zname ná opakovat tah (prostřední tlačítko). Když uvidíš, že se nepřátelské lodě nepohybují, znamená to buď že nemají energii, nebo se vzdaly tahu.
 • Stane se vzácně, že se chceš zbavit lodě nebo planety. V tom případě zmáčkni ABANDON tlačítko vpravo dole. Loď opustíš a tak ji zničíš, v opuštěné kolonii se zboří všechny stavby, a zůstanou jen lodě a objekty na oběžné dráze.


Použití lodí a planet v soustavě

Bitva a pohyby

Lodě a planety typy objektů, které mohou být užity v hvězdné soustavě mohou být zvoleny buď kliknutím na obrazovce soustavy, nebo ze seznamu na pravé straně. Dvě tlačítka těsně nad seznamem určují, který objekt je obsažen v seznamu (tyhle tlačítka se objeví na system display a ukazují loď, která již byla vybrána). První tlačítko zobrazí lodě a planety, které patří tobě. Druhé tlačítko zobrazí všechny ostatní objekty.

 • Jednu ze svých lodí v soustavě zvolíš kliknutím na ni, ne bo na její ikonku v seznamu napravo. Loď se octne v pravém horním rohu obrazovky, a namísto seznamu se objeví přehled komponent, které loď obsahuje. Nad seznamem jsou čtyři tlačítka, která upřesní, která ze čtyř kategorií komponent má být zobrazena. Tlačítka zleva doprava jsou: zbraně (weapons), shields (štíty), speciální, a pasivní kompo nenty.
 • Zvolené lodi můžeš dát rozkaz k pohybu kliknutím na cíl na mřížce soustavy.
 • Toto kliknutí zakotví na mřížku kolmici, a ta může být ještě pohybem myši usazena přesněji. Další kliknutí ji pevně zakotví. Kliknutí pravým tlačítkem zase kolmici uvolníš, a můžeš s ní pohnout.
 • Pokud pohneš lodí směrem k planetě nebo hvězdné dráze, mů žeš zadat instrukce pro loď, aniž bys použil mřížku. Jednoduše zvolíš planetu nebo hvězdnou dráhu jako cíl.
 • Jakmile tvá loď dosáhne planety, sestoupí na oběžnou drá hu, a můžeš se k ní dostat na planetárním displeji.
 • Když loď dorazí na mezihvězdnou dráhu, vstoupí na ni, a pak už ji nemůžeš nijak ovládat, dokud se nevynoří v cílo vé hvězdné soustavě.
 • Jakmile jednou zadáš lodi kurs na planetu nebo me zihvězdnou dráhu, dostane se pak k cíli bez dalšího ovlivnění, pokud jí nezadáš jiné rozkazy.
 • Umístíš kursor nad tvou loď, a dozvíš se, jestli je právě v pohybu k planetě nebo mezihvězdné dráze.
 • Pokud nemá loď dost silné motory, aby se dostala k cíli jedním pohybem, je výhodné místo opakování instrukcí k přesunu kliknout na opakovací tlačítko (REPEAT MOVE), které je prostřední ze tří modrých tlačítek vpravo nahoře.
 • Také můžeš použít AUTO tlačítko, které je napravo od RE PEAT MOVE, a tím si ušetříš v budoucnu další klikání.
 • Když odstartuješ nějakou akci (jako je pohyb lodi nebo výstřel projektilu), můžeš okamžitě dotáhnout pohyb do konce kliknutím pravým tlačítkem myši, nebo stisknutím SPACE, použití SPACE spolu s REPEAT MOVE nebo AUTO je zvláště efektivní pro přelet tvé lodi napříč soustavou.


Zbraně (Weapons)

Jsou používány k poškození jiných lodí a stanic na oběžné dráze.

 • Síla palubních zbraní je indikována vodorovnou řadou oranžových ikonek na displeji zvolené lodi.
 • Zbraň užijeme tak, že na ni klikneme, a posuneme kursor myši nad zamýšlený objekt. Bílá linie ukazuje, že cíl je v dosahu. Výstřel stačí kliknout na cílový objekt.


Štít (Shield)

Jsou určeny k ochraně lodí od poškození zbraněmi.

 • Síla lodního štítu je určena typem a počtem štítů na palu bě, je ukázána vodorovnou řadou modrých kulatých ikon na SELECTED SHIP DISPLAY). Svislé sloupce stejných ikonek ukazují současnou neporušenost trupu.
 • Štíty se dají vypínat on/off, a chrání jen ty zapojené. Abys štít zapnul, najdi kategorii štítu, a klikni na ten, který chceš aktivovat. Ikonka je pak obtažená čtvercem, když je štít aktivní.


Speciální a pasivní komponenty

Lodní součásti, které nepatří k normální třídě zařízení, ale místo toho mají unikátní vlastnosti, jsou nazývány SPECIALS. mnoho z nich vyžaduje volbu cíle, jiné se aktivují jen kliknutím, a další jsou pasivní. Když chceš zjistit, co speciál dělá, klikni na něj (jde to u system display, a ship design screen.)

 • Pasivní součásti jsou ty, které se použijí na lodi automa ticky, a dovolí tvé lodi plnit určité funkce.
 • Pasivní komponenty jsou: všechny motory, skennery, generá tory, a také některé speciály.
 • Motory jsou na lodi použity kdykoli, kdy pověříš loď pohy bem. Délka cesty, kterou loď na jeden tah urazí, je určena právě motory.
 • Síla motorů je lodě je ukázána vodorovnou řadou zelených ikonek na SELECTED SHIP DISPLAY.
 • Generátory jsou možná nejdůležitější součástí lodě, proto že zásobují loď energií, a tu potřebují další součásti lo di.
 • Výkon generátoru je ukázán pátou vodorovnou řadou ikonek na SELECTED SHIP DISPLAY. Svislý sloupec stejných ikonek ukazuje procento výkonu, který pro ten den zůstává.
 • Loď bez energie nemůže být použita až do dalšího dne.


Planety na SYSTEM DISPLAY


 • Planety lze také užít na SYSTEM DISPLAY, za předpokladu, že planeta má vystavěná nějaké zařízení (většinou stavby na oběžné dráze), určená proti lodím.
 • Stavby se používají stejně jako komponenty lodě. Klikneš na planetu, na stavbu, určíš cíl.


Ostatní rasy v Galaxii

Species Screen (Rasy)

Rasa, se kterou se setkáš, může být kontaktována pro diplomatické styky, nebo výměnu vědomostí. Na obrazovce jsou informace o rase, a dovolí kontakt s ní.

 • Každé tlačítko ukazuje současný stav diplomacie s rasou barevnými ikonkami, které znamenají válku, nebo spoje nectví. Praporek bez ikonek ukazuje mírové soužití.
 • Postoj určité rasy k tobě je ovlivněn jejich osobností, tvými akcemi proti nim, a celkovým stavem hry.


Diplomatická obrazovka (Diplomacy Screen)

Dovolí ti konverzovat s cizími rasami.

 • Když si s cizí rasou úspěšně vyměňuješ znalosti, malý ga laktický displej je obohacen o informace o nové hvězdě a hvězdné dráze. Budeš bohatší o nový výzkum, výměnou za tvůj, a námět se objeví v červeném kroužku v RESEARCH DISPLAY (Výzkum).
 • Malý galaktický displej můžeš použít na dotazy po spo jencích, aby ti pomohli a poslali nějaké lodi do určitého hvězdného systému.
 • Když klikneš na hvězdy na displeji, zaznamenáš, že se jmé no hvězdného systému objeví v diplomatické části.
 • Oblast obrazovky nalevo od diplomatických voleb je použita k ukázání ras, které znáš ty i rasa, se kterou se právě bavíš.
 • Z těchto dalších ras může být zvolena kliknutím na portrét dle přání jedna, a na seznam jsou přidány její vlastnosti. Všimni si, že možnosti pro diplomacii se mění podle zvole né rasy.
 • Nejvíce možností, týkající se třetí strany, jsou dostupné jen mezi spojenci, rasy, které válčí, nemají žádné diplo matické možnosti, než nabídku míru.
 • Špionáž je také dostupná u každé rasy, o které víš.


Špionážní obrazovka (Intelligence Screen)

Špionážní obrazovka ukazuje sílu lodí, kolonií, výzkum pro každou rasu. Všimni si, že tyto ukazatele jsou relativní, a tak jsou dobré jen pro srovnání, a nejsou to přesné číselné hodnoty.

 • Pro každého vetřelce na seznamu můžeš vidět i ostatní ra sy, o kterých tihle vetřelci vědí, a jaký diplomatický vztah vzájemně mají. Může to být užitečné pro plánování diplomatických strategií, které mohou mít prospěch z již probíhajících válek a spojenectví mezi ostatními rasami.